erupt-web


erupt-web

erupt web ui

Compile ovisnosti (1)

Grupa / Artefakt Verzija Nova Verzija
org.projectlombok » lombok 1.18.20 1.18.22

Test ovisnosti (1)

Grupa / Artefakt Verzija Nova Verzija
junit » junit 4.13.2 Na