Erupt-tpl-ui.ant-design


Erupt-tpl-ui.ant-design

erupt-tpl-ui of Ant Design Vue learn : https://2x.antdv.com/components/checkbox-cn

Compile ovisnosti (1)

Grupa / Artefakt Verzija Nova Verzija
org.projectlombok » lombok 1.18.20 1.18.22

Test ovisnosti (1)

Grupa / Artefakt Verzija Nova Verzija
junit » junit 4.13.2 Na