erupt-generator


erupt-generator

generator erupt code

Compile ovisnosti (3)

Provided ovisnosti (1)

Grupa / Artefakt Verzija Nova Verzija
xyz.erupt » erupt-upms 1.8.0 1.9.0-bate2

Test ovisnosti (1)

Grupa / Artefakt Verzija Nova Verzija
junit » junit 4.13.2 Na